Category

Nyheder

Referat bestyrelsesmøde

By | Nyheder | No Comments

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2019 Charlottehøj Haveforening

Sted: Hos Mehrdad (have 73), tid: Kl. 18:00

Ordstyrer: Mehrdad

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 09. maj 2019 blev godkendt.

Information fra formanden (herunder havesalg)

Der har været 8 haver til salg. Der er noget rod i proceduren ved havesalg.

Der bliver lavet en procedure i forbindelse med havesalg og for dem som har vagten i skuret.

Mandag den 17.06.2019 kl. 19:00 holder bestyrelsen et møde i forbindelse med havesalg.

Have 111:  Faderen vil købe haven

Have 102 er på vej til at blive solgt

Have 24: Der er ingen der gerne vil have 24. Der er fundet en køber til have 24.

Have 27 er vurderet og bliver, efter haveejerens ønske, solgt efter den 1. august.

Have 119 bliver vurderet.

Have 70 er vurderet og bliver, efter haveejerens ønske, solgt efter den 1. august.

Have 93 kommer til salg.

Gennem kollektiv forsikring for kolonihaveforbund bliver foreningen også juridisk forsikret.

Præmiehaver 2019:

Følgende haver er foreløbigt udtaget til kampen om de 5 pladser som præmiehaver:

1E, 11, 12, 40,52, 66, 67, 76, 78 og 125.(have 67 ønsker ikke at deltage)

Følgende haver er foreløbigt udtaget til kampen om den ene plads som børnevenlig have: 16, 83 og 107.

Skurvognen/Træteltet

 Der er brugt ca. 50.000 kr. på opbygningen af træteltet.

Der bliver snart lagt tag på træteltet. 

Willy har ødelagt en sav. Foreningen giver 500 kr. i tilskud til Willy til en ny sav.

Dan køber 6 nye borde til teltet.

Parkeringspladsen/bump

Haveforeningens parkeringsplads er ikke en offentlig parkeringsplads. Foreningen kan beslutte, hvilke regler der skal være gældende.

Bestyrelsen har besluttet, at fra 1. juli 2019 skal alle trailer og campletter flyttes til pladsen ved have 124 til have 128.

Have 124 til have 128 bliver kontaktet i forbindelse med parkering ved haverne og flytningen af trailer og campletter.

Tine laver et udkast til et opslag til Facebook og hjemmesiden og mail til alle medlemmerne.

Bumpene er afhentet af leverandøren. Bumpeprojektet bliver udsat til efter kloakeringen.

I forbindelse med parkering på Magnoliavej kontakter Christine Aarhus Brandvæsen.

Økonomi (herunder haveleje)

Foreningen har bevilliget 1500 kr. til en Scanner og Laser afstandsmåler til vurderingsudvalget 

Der er 370.119 kr. på foreningens konto.

Christine laver et opslag i forbindelse med aflæsning af vand på Facebook.

Der bliver også sendt mail til alle medlemmerne i forbindelse med aflæsning af vand.

Kommende arrangementer

Sankt Hans den 23.06.2019. René laver bål.

Dan inviterer Johnny fra kredsen til at holde tale til Sankt hans (han kunne ikke).

Christine laver et opslag i forbindelse med Sankt Hans og sender til Mehrdad.
Han sender mail til alle medlemmerne.

Havekonsulent

Christine laver et opslag i forbindelse med besøg af havekonsulenten og sender til Mehrdad. Han sender mail til alle medlemmerne.

Foreningen giver morgenbrød, kaffe og te i forbindelse med arrangementet.

Evt.

Ulla og Lotte vil lave en sangbog til haveforeningen.

Spindemider: Dan og Christine laver et opslag med billede til Facebook.

Tine bestiller en ekstra skraldespand til pap (den er kommet).

Tysklandstur bliver lørdag den 3. august 2019. Tine laver opslag.

Mehrdad sender mail til alle i forbindelse med Tysklandsturen.

Næste møde: tirsdag den 06. august 2019 kl. 18:00 hos Tine

 

Præmiehaver 2019

By | Nyheder | No Comments
Vi kan oplyse, at Haveforeningen Oldjorden har været rundt i haveforeningen for at udtage haver til årets præmier.
Følgende haver er foreløbigt udtaget til kampen om de 5 pladser som præmiehaver:
1E, 11, 12, 40,52, 66, 67, 76, 78 og 125.
Følgende haver er foreløbigt udtaget til kampen om den ene plads som børnevenlig have:
16, 83 og 107.
Det er nu op til havekonsulenten at udvælge de endelige haver, og vi vil orientere jer, når vi har en dato for, hvornår han kommer.

Det sker i sæson 2019

By | Kalender, Nyheder | No Comments

Sæson 2019 byder på:

 

Standerhejsning

Standerhejsning foregår søndag den 31. marts kl. 10.
Velkomst ved næstformanden og vores havesang. Der vil være kaffe og rundstykker. Vi håber at se rigtig mange havefolk.

 

Arbejdsdage

Arbejdsdagene i 2019 bliver:

søndag d. 21. april kl. 10
søndag d. 19. maj kl. 10
lørdag d. 29. juni kl. 10
lørdag d. 31. august kl. 10

De to lørdage giver haveforeningen rundstykker og I tager selv kaffe/te med. De to søndage får vi en sandwich efter arbejdet.

Der skal klippes hæk og ordnes fællesarealer. Medbring jeres egne haveredskaber til en hyggelig dag.

Vær selv opmærksom på at blive registreret hos det medlem af bestyrelsen der noterer alle de fremmødte på hver arbejdsdag. Udeblivelse fra alle 4 arbejdsdage i løbet af en sæson koster 100 kr.

 

Charlottemarked

Vi holder marked 2 gange: søndag d. 28. april og igen søndag d. 15. september 2019 kl. 11-15.
Har du noget du vil sælge, bytte eller bare gerne vil af med? Så kom og sæt en bod op og se, hvad der sker.
En juice- eller kagebod er også velkommen.

Bestyrelsen sørger for, at der er plads til boderne på P-pladsen. Ellers er I selv ansvarlige for jeres egen bod samt oprydning.

 

Børnedag

I anledning af International Børnedag holder vi fælles legedag for haveforeningens børn lørdag d. 1. juni 2019.

 

Sankt Hans aften

Der er fællesspisning den 23. juni kl. 18.30, og folk skal selv medbringe kød til grillen og lave salat eller andet til et fællesbord. Medbring stole til jer selv. Der bliver lavet snobrødsdej til børnene; tag selv pinde med.

Vil du være Bålansvarlig eller holde båltalen? – så kontakt bestyrelsen.

Sankt Hans bålet bliver tændt kl. 21.

Børnebålet tændes kl. 17.

 

Sommerfest

Lørdag den 10 august 2019.

 

Flagnedtagning

Flagnedtagning sker søndag den 27. oktober kl. 16.
Vi håber, at rigtig mange havefolk kan komme.
Der bliver serveret pølser, øl og vand.

 

Næste generalforsamling er den 7. marts 2020.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. januar 2020.

Indskærpelse fra Aarhus Kommune

By | Nyheder | No Comments

Bestyrelsen har via Kolonihaveforbundet modtaget en indskærpelse fra Aarhus Kommune vedrørende overholdelse af reglerne om benyttelse af kolonihaverne.
Aarhus Kommune indskærper reglerne omkring den periode, som lejerne må overnatte i kolonihaverne – sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober.
Vi er blevet bedt om at svare på, om vi er bekendt med, at nogle af vores haver bruges til helårsbeboelse. Endvidere er vi anmodet om at oplyse, hvorvidt der er adgang til vand i vinterhalvåret.

Bestyrelsen opfordrer til, at reglerne omkring overnatning i kolonihaverne overholdes, jf. lejekontraktens § 7 stk. 5.

Parkering

By | Nyheder | No Comments

Haveforeningen gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkere ved haverne!

Af sikkerhedshensyn skal der være plads til udrykningskøretøjer på havegangene, da de fungerer som brandveje.

Det er kun tilladt at parkere ved haverne i forbindelse med af- og pålæsning.

Vandaflæsning

By | Nyheder | No Comments

Så er det igen tid til, at alle skal aflæse deres vandforbrug.

I skal foretage aflæsningen inden 1. juli og lægge en seddel med husnummer og aflæsningsresultat hos kasserer René B. Pedersen (have 88A) eller sende en mail til charlottehoejen@gmail.com. med angivelse af navn, havenummer og aflæst tal på vandmåleren.

Vandmåleren sidder i brønden i haven. For de som ikke selv kan foretage aflæsningen er der sikkert en nabo der vil hjælpe.

 

På forhånd tak

Bestyrelsen.

 

Vandaflæsning