Trailer

Foreningen har to trailere, der kan lejes af medlemmerne for 10,00 kr. i timen eller 50,00 kr. for en hel dag.

Kontaktpersoner vedr. leje af trailerne er:

Ove Krämer: Have nr. 36. T: 2241 3604

Jørgen Laursen: Have nr. 109. T: 2440 0017. Ring – SMS besvares ikke.

 

Træer fældes og fjernes

Carsten Neergaard, Højlyngen 2, T: 3054 0056

Nedskæring af hække og træfældning:

Lars Henriksen, Forsythiavej 80, T: 2320 2440

 

Henstilling af affald

Henstilling af affald må IKKE ske på/ved parkeringspladsen.
Har I storskrald, må det henstilles på pladsen ved siden af opslagstavlen, tidligst dagen før det bliver hentet. Husk tydeligt navn, havens nummer og afhentningstidspunkt.
Bestil gratis afhentning af storskrald: mandag til fredag kl. 8-15 på T: 8940 1600.

Pr. 1. januar 2010 er det blevet forbudt at afbrænde haveaffald.

 

Haveaffald

Der stilles containere, som kun kan bruges af foreningens medlemmer til eget haveaffald på alle fire arbejdsdage fra kl. 08:00 til kl. 17:00.

 

Affaldscontainere

De affaldscontainere der er opstillet på pladsen er kun til køkkenaffald. Der er særskilte containere til glas og pap/papir.

 

Genbrugsstationer 

Risskov Lystrupvej 190

Viby J Eskelundvej 13

Lisbjerg Ølstedvej 38

Brabrand Sintrupvej 57

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 07 til 18
Lørdag, søndag og helligdage kl. 10 til 17

Husk! kun gennemsigtige affaldsposer (ingen sorte sække) og ingen husholdningsaffald i poserne.

 

Parkering

Det er ikke tilladt at parkere ved haverne. Af sikkerhedshensyn skal der altid være plads til udrykningskøretøjer på havegangene. Husk på, at det er brandveje.

Af og pålæsning er dog tilladt.

 

Udrykningskøretøj

Er uheldet ude er det vigtigt, at du giver brandvæsenet, ambulancen eller politiet din rigtige adresse. Det betyder, at du skal huske at sige: Haveforeningen Charlottehøj, Slotslyngen, derefter vejnavn og nummer, 8210 Århus V.

 

Indbrud

Bestyrelsen har et tæt samarbejde med politiet og derfor er det vigtigt, at alle indbrud, hærværk osv. meldes til politiet. Anmeldelse kan ske til politiet på 114 eller mail ojyl@politi.dk.
Bestyrelsen vil også gerne informeres, så vi kan dokumentere hændelserne og føre statistik. Giv besked på charlottehoejen@gmail.com eller i postkassen hos Tine ved marketenderiet.

 

Undgå frostskade

Når du lukker for vandet i målerbrønden skal det ske på tryksiden af måleren.
Hvis du har problemer med grundvandet/regnvandet, så husk at lægge en sten oven på låget for at holde den på plads.

 

Sprunget vandrør eller rørarbejde

VVS-installatør, Flemming Sørensen T: 8698 8777
Hvis der er tale om brud på haveforeningens vandrør, så SKAL bestyrelsen kontaktes. Se kontaktoplysninger. Ringer du selv efter VVS-installatøren er det for egen regning.

 

Vandaflæsning

Inden 1. juli skal alle haveejere aflevere en seddel til kasserer René B. Pedersen, have nr. 88A eller sende en mail til charlottehoejen@gmail.com med angivelse af navn, havenummer og aflæst tal på vandmåleren. Hvis man ikke selv har mulighed for at aflæse måleren, er der sikkert en venlig nabo der gerne vil hjælpe.

 

Havesalg

Ethvert havesalg skal gå gennem bestyrelsen – kontakt formanden på T: 2874 4759 eller på charlottehoejen@gmail.com.
Alle, som står på haveforeningens venteliste, får en mail med diverse informationer.
Der er havesalg mellem 27. marts til 30. oktober.

 

Kontakt

Hvis du vil i kontakt med bestyrelsen, så send os en mail til på charlottehoejen@gmail.com.

 

Indsend venligst din mailadresse

Vi vil meget gerne forbedre kommunikationen mellem bestyrelse og haveejere i løbet af sæsonen.

Derfor beder vi jer alle om at sende en mail til os på charlottehoejen@gmail.com fra den mailadresse, som du gerne vil bruge. Mailen skal indeholde: navn, officielle adresse, havenummer, vejnavn og telefonnummer.

 

Find os på Facebook

Vi har en offentlig gruppe på Facebook, som alle frit kan blive medlem af og bidrage til med fx billeder eller lignende der har med haveforeningen at gøre. Gruppens navn er Haveforeningen Charlottehøj.

 

Husk at sende adresseændringer til foreningen

Det er vigtigt, at vi altid har de nyeste kontaktoplysninger på havens lejere, så posten ikke kommer retur.

Send ændringer til charlottehoejen@gmail.com eller læg dem i formandens postkasse ved have 20.

 

Skal du have lavet noget på dit hus? 

Skåde tømrerforretning v/Frank Rytter T: 4052 7166.
De ordner døre, glas, vinduer, tage, skure, terrasser og almindeligt tømrerarbejde.

 

Indbetaling af haveleje

HUSK at tilmelde dig betalingsservice.