Det sker i sæson 2018

 

Standerhejsning

Standerhejsning foregår søndag den 1. april kl. 11.

Velkomst ved formanden og vores havesang. Vi slutter af med en øl eller vand. Vi håber at se rigtig mange havefolk.

 

Arbejdsdage

Arbejdsdagene i 2018 bliver:

søndag d. 22. april kl. 10

søndag d. 27. maj kl. 10

lørdag d. 30. juni kl. 10

lørdag d. 1. september kl. 10

De to lørdage giver haveforeningen rundstykker og du tager selv kaffe/te med. De to søndage får vi en sandwich efter arbejdet.

Der skal klippes hæk og ordnes fællesarealer.

Medbring dine egne haveredskaber til en hyggelig dag.

Vær selv opmærksom på at blive registreret hos det medlem af bestyrelsen der noterer alle de fremmødte på hver arbejdsdag. Udeblivelse fra alle 4 arbejdsdage i løbet af en sæson koster 100 kr.

 

Havekonsulenten kommer tirsdag den 15. maj kl. 17.30 og taler om beskæring og kompostering.
Sted:
foreningens telt på parkeringspladsen.

Charlottemarked

Vi holder marked 2 gange: søndag d. 13. maj og igen søndag d. 2. september 2018 kl. 11-15.

Har du noget, du vil sælge, bytte eller bare gerne vil af med? Så kom og sæt en bod op og se, hvad der sker. En juice- eller kagebod er også velkommen.

Bestyrelsen sørger for, at der er plads til boderne på P-pladsen. Ellers er I selv ansvarlige for jeres egen bod samt oprydning.

 

Børnedag

I anledning af international børnedag holder vi fælles legedag for haveforeningens børn lørdag d. 2. juni kl. 16.

 

Sankt Hans aften

Vi vil igen i år lave fællesspisning.

Der er fællesspisning lørdag den 23. juni kl. 18.30, og folk skal selv medbringe kød til grillen og lave salat m.m. til et fællesbord. Medbring borde og stole til jer selv. Der bliver lavet snobrødsdej til børnene, tag selv pinde med.

Bålansvarlig søges: vil du? – så kontakt bestyrelsen

Sankt Hans bålet bliver tændt kl. 21.

Børnebålet tændes kl. 16:30.

 

Sommerfest

Lørdag den 4. august 2018.

 

Flagnedtagning

Flagnedtagning sker søndag den 28. oktober kl. 16.

Vi håber, at rigtig mange havefolk vil deltage.

Der bliver serveret øl og vand.

 

Næste generalforsamling er den 23. februar 2019.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. januar 2019.